Σύστημα MARKILUX 779 TRACFIX και κάθετη σκίαση με σύστημα MARKILUX 776 TRACFIX σε οικία