Οικία Γλυφάδα περγκοτέντα και κάθετη σκίαση με Κασονέτο το RIDO