Περγότεντα compact και κάθετα GZIP με διάτρητο ύφασμα, Σέριφος